برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پیچک های احساس pdf از نگـار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نگـارمـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان پیچک احساس

احساس مثل پيچك مي مونه هر چه قدر مانعش

شي باز رشـد مي كنه و روي ديوار قلب بالا مي ره …

داستان درباره ي دختري به نام آرياناست كه پسري به نام وحيد از

دوستش (نريمان) مي خـواد با آريانا ازدواج كنه و خـودش مي ره لندن و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان پیچک های احساس

حس تنبلي مي كردم . اين از اون روزهاست كه دوست ندارم برم سركار .

با تنفر سرم رو تـوي بالش به شـدت تكون

دادم و گفتم : نه نه .

ولي فايده نداشت . نگـام كه به عقربه ي ساعت افتاد با رخـوت

از جام پاشـدم و با حرص رو به روي آينه وايستادم . از

ديدن قيافه ام هم وحشت كردم هم خنده ام گرفت .

واي اين چه سر و وضعيه ؟

به آينه نزديك تر شـدم و با گفتم “خدايا چرا چشمام پف كرده.”

به طرز وحشتناكي موهايم در هم بود . حالم از اون همه آشفتگي

به هم مي خـورد . اولين كاري كه كردم موهام رو

شونه كشيدم و هل هلكي باالي سرم بستم . پشت موهام كه

پوشيده مي شـد ولي هيچ وقت نمي گذاشتم جلوي موهام

اين طوري بي ريخت باشـه . سريع سشوار رو روشن كردم و

جلوي موهام رو صاف كردم . بعد از اينكه كارم تموم شـد

با رضايت به موهايم كه انگـار از اول لخت بوده نگـاه كردم .

سرم رو برگردوندم . نگـاهم كه به عقربه هاي ساعت

افتاد عصبي شـدم . اين ساعت كه همش عجله داره رد شـه …

حاال بايد يه فكري براي پف چشام كنم . اصالً وقت اين

كارها رو نداشتم . سريع مسواك و حوله به دست سمت

دستشويي رفتم . انگـار مسابقه ي دو بود . همه كارا رو

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان