برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تـه دیگمو پس بده pdf از آرام رضایی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان  آرام رضایی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

یه دختر و یه پسر که تـو کـار خرابکـاری زیاد دارن. برای مستقل شـدن نیاز به کمک دارن. کمک از یه بزرگتر.
کمک از پدر بزرگشون و این دست یاری شرط و شروط داره.شرایطی که با قبولش مستقل مـی شن و با ردش ….. زمـین خـورده.
یه رستـوران راه نجاتـه به رستـوران مخروبه و دور افتاده تـو جاده و شرط کمک سر پا کردن این رستـورانه اونم نه تنها شریکی .
حالا ببینیم این شراکت دونفره با این دختر و پسر.. یکی تخس و یکی آروم چی مـیشـه.
یه شراکت دو نفره یه شراکتی که مجبور به خیلی کـارها مـیکندشون

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان